Leasing „suchy”(dry lease) i „mokry” (wet lease).

Leasing suchy i mokry wywodzi się z prawa amerykańskiego, i jest stosowany w ramach leasingu operacyjnego. Leasing „mokry” (wet lease) polega na rozszerzeniu obowiązków udostępniającego o dodatkowe usługi związane z prawidłową eksploatacją rzeczy będących przedmiotem leasingu. Dla przykładu może to być dostarczenie części zamiennych, paliwa, a nawet personelu. W przypadku leasingu „suchego” (dry lease) udostępniający oddaje rzecz korzystającemu bez dodatkowych świadczeń; koszty eksploatacji i ewentualny zakup dodatkowych usług obciążają korzystającego.

Bibliografia:Radwan-A.-Umowa-leasingu-w-Kidyba-A.-red.-Umowy-gospodarcze-wg-standardów-UE-2003.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.